HNB te�ajna lista
31.03.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,890777
GBP GBP
1
8,545581
USD USD
1
6,896854
EUR EUR
1
7,632059
$ Odabir valute
= Odabir valute


VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.
Andrije Hebranga 9, Vojnić


OIB:34803293727

MB:01844466

Godina osnivanja:2004.

Kontakt: +385 47 811442

e-mail: vojnic.komunalac@ka.t-com.hr

............................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
________________________________________________________________________________________________
RECIKLAŽNO      DVORIŠTE

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Ponedjeljak:      od  09.00 – 12.00 h
Petak:                 od  15.00 – 18.00 h  

Molimo Vas da se prilikom predaje otpada javite djelatniku Vojnić komunalca i obavezno ponesete osobnu iskaznicu, jer u suprotnom nećemo preuzeti otpad. U skladu sa Zakonom o gospodarenju komunalnim otpadom dužni smo voditi evidenciju o preuzetom otpadu.
Isto tako molimo korisnike da ne ostavljaju otpad izvan radnog vremena Reciklažnog dvorišta, na način da ga ubacuju preko ograde ili ostavljaju uz ogradu, jer će biti kažnjeni.
Prostor je pod videonadzorom. 
________________________________________________________________________________________________
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
____________________________________________________________________

 

  

RSS