HNB te�ajna lista
21.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,846110
GBP GBP
1
8,279413
USD USD
1
6,379690
EUR EUR
1
7,559932
$ Odabir valute
= Odabir valute
Dječji vrtić Vojnić
ravnateljica: 
Starčevićev trg 4, Vojnić

Telefon  047/883-074::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Propisi:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/2010))
3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
4. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)
5. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U VOJNIĆU

Započeli su radovi na projektu “ Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Vojniću“. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području Općine Vojnić kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture i podizanje kvalitete pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. Očekivani rezultati projekta jesu: razvijene usluge za lokalno stanovništvo i poboljšana kvaliteta života, rekonstruiran objekt vrtića i opremljen objekt dječjeg vrtića.  Dječji vrtić Vojnić aplicirao je na natječaj kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, te je sklopio ugovor o sufinanciranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od Projekt je financiran u iznosu od 2.992.550,00 kuna kroz. Radove na rekonstrukciji i opremanju izvodi GIPS MONT d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 2.421.195,13 kuna s PDV-om. Rok izvođenja radova je 7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RSS