HNB te�ajna lista
16.12.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,900874
GBP GBP
1
8,256919
USD USD
1
6,563136
EUR EUR
1
7,413062
$ Odabir valute
= Odabir valute
Dječji vrtić Vojnić
ravnateljica: Branka Linta
Starčevićev trg 4, Vojnić

Telefon  047/883-074::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Propisi:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/2010))
3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
4. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)
5. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RSS