HNB te�ajna lista
21.08.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,009977
GBP GBP
1
8,076886
USD USD
1
6,678010
EUR EUR
1
7,399235
$ Odabir valute
= Odabir valute

Javna nabava - Općina Vojnić

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) Općina Vojnić, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja.

_________________________________

 Odgovorna osoba: Nebojša Andrić, općinski načelnik

 Osoba sa certifikatom iz područja javne nabave: Nataša Opačić

 Kontakt telefon: 047/883-020

 e-mail:opcina-vojnic@ka.t-com.hr

 __________________________________ 

 _____________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 28. Stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 ) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, jednostavnih nabava i njihovo izvršenje.

Zadnja promjena 19.06.2019.
Zadnja promjena 12.02.2019.
Zadnja promjena 04.12.2018.
RSS