HNB te�ajna lista
26.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,860342
GBP GBP
1
8,266885
USD USD
1
6,494092
EUR EUR
1
7,561720
$ Odabir valute
= Odabir valute

Održane radionice u sklopu aktivnosti na projektu „Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo, Općina Vojnić

U sklopu projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo, Općina Vojnić“ u razdoblju od 10. do 12. prosinca 2019. godine održano je ukupno 12 radionica od čega su 4 održane u Osnovnoj školi Vojnić namijenjene školskoj djeci.
 
Na radionicama su zainteresirani informirani o projektnim aktivnostima i dobili informacije kako postupati sa otpadom te što sve Općine Vojnić poduzima kako bi smanjila potrebne količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
 
Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu – u kojem se većina otpada reciklira, popravlja, ponovo koristi ili uporablja. Europski parlament izglasao je paket mjera o kružnom gospodarstvu koji postavlja nove zakonski obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlagališta pod zemljom s čvrstim rokovima. Zajednički cilj Europske unije je reciklirati najmanje 50 posto komunalnog otpada do 2020. godine, odnosno 55 posto do 2025. godine. Međutim, stanje na terenu je poprilično loše. Hrvatska odvaja tek 17 posto, a ostatak od gotovo 80 posto se zbrinjava (zatrpava pod zemlju).
 
Uzimajući u obzir znatan broj neusklađenih odlagališta neopasnog otpada, te ciljeve postupnog smanjenja količina otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta, s prestankom odlaganja otpada 31.prosinca 2018. godine, neophodno je predvidjeti postupno preusmjeravanje otpada na odlagališta koja su usklađena ili u kratko vrijeme mogu postati usklađena. Postojeća odlagališta otpada, odnosno plohe/kazete na odlagalištima, koja će nakon 31. prosinca 2018. godine ispunjavati uvjete za rad (usklađena) moći će nastaviti s radom, a odlagališta koja ne ispunjavaju uvjete za nastavak rada, sukladno propisu kojim je reguliran način i uvjeti odlaganja otpada i rada za odlagališta otpada (neusklađena odlagališta), morat će se zatvoriti. Iz navedenih razloga Općina Vojnić je morala zatvoriti odlagalište otpada Kokirevo.
 
Smanjivanje količina miješanog komunalnog otpada provodi se primarnom selekcijom što znači da se na kućnom pragu zasebno moraju izdvajati:
1.      papir i karton,
2.      biootpad,
3.      plastika,
4.      staklo,
5.      metal.
 
Općina Vojnić je izgradila i reciklažno dvorište koje će nakon izdane uporabne dozvole započeti sa radom te će svaki stanovnik općine Vojnić otpad moći dovoziti samostalno u prostor reciklažnog dvorišta.