HNB te�ajna lista
06.07.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,975627
GBP GBP
1
8,408578
USD USD
1
6,752320
EUR EUR
1
7,582856
$ Odabir valute
= Odabir valute

Objavljeni rezultati upisa djece u Dječji vrtić Vojnić 

28.05.2020
Dječji vrtić Vojnić objavio je rezultate upisa djece u Dječji vrtić Vojnić.


DelFin CE 1374 – „Razvoj financijskih ekosustava za promociju društvenog poduzetništva u ruralnim regijama“ 

18.05.2020

Grad Duga Resa partner je na provedbi projekta DelFin CE 1374 – „Razvoj financijskih ekosustava za promociju društvenog poduzetništva u ruralnim regijama“ u okviru programa Interreg Središnja Europa 2014.-2020., sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Svrha projekta je predstaviti i promovirati model društvenog poduzetništva u ruralnim područjima s ciljem unaprjeđenja ekonomske situacije te uvođenja društvenih inovacija. Više o projektu možete saznati na poveznici DelFin.

Informacije o programu podrške za društvene poduzetnike i načinu prijave nalaze se  u Javnom pozivu, koji je dostavljen u prilogu, a može se preuzeti i sa stranice Grad Duga Resa .

Napominjemo da je rok za prijavu 5. lipnja 2020. Program je besplatan za sve sudionike. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

Ana Dropulić, 091 308 7805, e-mail: ana.dropulic@dugaresa.hr


Webinar: HBOR-ovi programi za financiranje obrtnih sredstava 

18.05.2020
Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.

Dvije kreditne linije predstavit će se na webinaru 22. svibnja u 10 sati, koji organizira HGK – Županijska komora Karlovac u suradnji s Područnim uredom HBOR-a za Liku, a predavačica je Draženka Draženović Kostelac, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Liku.

1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

2. Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Korisnici sredstava: mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29) putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12) te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Prijava je obavezna, ispunjavanjem obrascu na slijedećoj poveznici https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac/webinar-hbor-ovi-programi-za-financiranje-obrtnih-sredstava-najava-1.

Webinar je besplatan i održat će se putem aplikacije Microsoft Teams, za koju ćete dobiti poveznicu dan prije održavanja. Ako nemate tu aplikaciju već instaliranu na svojem računalu ili mobilnom uređaju, možete je preuzeti na linku Microsoft Teams – PREUZIMANJE APP. Isti će se snimati, pa će se moći naknadno pogledati.

Za sve ostale informacije slobodno se obratite na e-mail: bskarjak@hgk.hr ili telefon 047 612 111.


OBAVIJEST - Autotransport Karlovac uvodi liniju Topusko-Vojnić-Karlovac 

15.05.2020
Od ponedjeljka 18.05.2020. godine, Autotransport Karlovac uvodi autobusnu liniju Topusko-Vojnić-Karlovac sa polaskom iz Topuskog u 6,25 sati te povratkom iz Karlovca u 12,25 sati za Topusko. Navedena linija prometovati će  svaki dan (ponedjeljak-petak) osim vikendom i blagdanom.


Općinama u Karlovačkoj županiji uručeni paketi sa dezinfekcijskim sredstvima i maskama 

13.05.2020
U Općini Vojnić podijeljeni su danas, općinama sa područja Karlovačke županije, paketi sa dezinfekcijskim sredstvima i maskama.

Za navedene pakete Hrvatska zajednica općina potpisala je ugovor o donaciji sa tvrtkom Salvus d.o.o. iz Donje Stubice. Vrijednost ugovora o donaciji iznosi 268.000,00 kuna sa čime je osigurano 6580 litara sredstva za dezinfekciju te više od 7000 pamučnih maski za lice za svaku općinu, članicu navedene zajednice.

Pakete je, ispred Hrvatske zajednice općina, uručio općinama Karlovačke županije, načelnik Nebojša Andrić kao član Upravnog odbora Hrvatske zajednice općina.

#MyGreeAction - Zeleni Karlovac i Karlovačka županija 

12.05.2020
Uoči Europskog zelenog tjedna, EDIC Karlovac i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (JURRA KŽ) organiziraju izazov na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) kojim se želi potaknuti jedinice lokalne i regionalne samouprave, pojedince, zajednice, udruge, institucije da pomoću fotografije, video zapisa ili sličnog kreativnog uratka pokažu što rade i što mogu napraviti kako bi svijet, zemlju i svoju lokalnu zajednicu učinili čišćom, zelenijom i ugodnijom za život (Više u dopisu u privitku). Ovim putem Vas pozivamo da se uključite u ovaj izazov i svojim djelovanjem prikažete što Vi možete učiniti u stvaranju bolje zajednice za život. Izazov traje do 17. svibnja.
Slika, video zapis ili drugi kreativni uradak se objavljuje (ili šalje) na sljedeće načine: 

1. FACEBOOK : - stranica događaja pod nazivom "MyGreenAction - Zeleni Karlovac i Karlovačka županija": https://www.facebook.com/events/548901425764304/

                           - inbox EDIC Karlovac - koji će dalje proslijediti sliku na navedenu stranicu

                            - objavom na vlastitom (privatnom ili poslovnom) Facebook profilu uz tag @EDICKARLOVAC i hashtag #MyGreenAction                          

2. INSTAGRAM: -  na vlastitom instagram profilu s hashtagom #edickarlovac i #MyGreenAction

3. E-MAIL: edickarlovac@ra-kazup.hr - slika će zatim biti proslijeđena na stranicu događaja


Javna ustanova
  Razvojna agencija Karlovačke županije

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU 

08.05.2020
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vojnić donijelo je Javnu objavu upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2020./2021. godinu.

Zahtjevi za upis djece primat će se od 11.05.2020. godine do zaključno 25.05.2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić, svakog radnog dana u vremenu od  8:00 do 15:00 sati

Link:
04.05.2020

Wi-Fi pristup za građane na javnim površinama 

11.04.2020
Općina je pustila u rad besplatnu WIFI mrežu na javnim površinama u sklopu Projekta WiFi4EU, te se mogu svi priključiti koji primaju signal. Mreža je WiFi4EU.
Lokacije:

1.      Općinski park (3 vanjske)

2.      Dom kulture (2 unutarnje)

3.      OŠ Vojnić – igralište (3 vanjske)

4.      Teniski teren (P2P veza na mikrolokaciju „Igralište OŠ Vojnić“)

      5.      Nogometni teren (3 vanjske)

ODLUKA o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina 

09.04.2020
RSS
str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > ...12