HNB te�ajna lista
18.09.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,909461
GBP GBP
1
8,376555
USD USD
1
6,395491
EUR EUR
1
7,450107
$ Odabir valute
= Odabir valute

Izvješće o monitoringu vode lokalnih vodovoda 

08.03.2018
Sukladno Izvješćima o nesukladnostima utvrđenima u monitoringu vode za ljudsku potrošnju za lokalne vodovode dana 05.03.2018. od strane Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije utvrđeno je da na adresama: 
MO Kestenovac, Klokoč 77,
MO Široka Rijeka, Široka Rijeka bb,
MO Miholjsko,  Miholjsko 57,
MO Kestenovac, Dunjak 10,
voda nije za ljudsku potrošnju zbog utvrđenih odstupanja.
Navedeni vodovodi na koje su priključeni navedeni korisnici su tzv. privatni vodovodi koji nisu pod nadležnosti Vodovoda i odvodnje Vojnić d.o.o.

RSS
str. 1 2 3 4 5 6 7 >