HNB te�ajna lista
20.08.2018
Prodajni
CAD CAD
1
4,968320
GBP GBP
1
8,301800
USD USD
1
6,536344
EUR EUR
1
7,435092
$ Odabir valute
= Odabir valute

Kontakt

Općina Vojnić
Trg Stjepana Radića 1
47220 Vojnić


Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883021
E-mail: opcina-vojnic@ka.t-com.hr

OIB 32028576296

IBAN HR73 2340009 1850300008

 

Osoba zadužena za kontakt i informiranje: Christine Ramovš