HNB te�ajna lista
10.12.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,082341
GBP GBP
1
8,870973
USD USD
1
6,737580
EUR EUR
1
7,457828
$ Odabir valute
= Odabir valute

Kontakt

Općina Vojnić
Trg Stjepana Radića 1
47220 Vojnić


Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883021
E-mail: opcina@vojnic.hr

OIB 32028576296

IBAN HR73 2340009 1850300008

 

Osoba zadužena za kontakt i informiranje: Christine Ramovš